حرز ابی دجانه چیست؟

حرز ابی دجانه، دعایی است که پیامبر اکرم(ص) جهت رهایی از شر جن و خیالات منفی به یکی از اصحاب خود تعلیم داد. حرز ابی دجانه شامل دو دعای مختلف است. )

یک دعا حرز ابی دجانه کبیر است و دعای دیگر آن، حرز ابی دجانه صغیر است. بنابراین حرز ابی دجانه دو دعا دارد: حرز ابی دجانه کبیر یا صغیر. البته وصف خواص حرز ابی دجانه کبیر بخاطر زیادتر بودن متن دعای آن به نوعی بیشتر از حرز صغیر می باشد.

حرز ابو دجانه از کیست؟

دعای حرز ابی دجانه از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده که به امیرالمومنین (علیه السلام) امر فرمود برای ابی دجانه، کتابت کند. دلیل این امر این بود که ابی دجانه از سروصدای اجنه ای که در خانه اش بودند به پیامبر شکوه کرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز خواست بواسطه این دعا، اجنه ای که در خانه ابی دجانه بودند و وی را اذیت می کردند، از منزل او دور شوند.

روایت حرز ابودجانه

ابو دجانه روایت کرده است که من به رسول خدا (ص) شکایت بردم از اینکه چون در بستر میخوابم صدای سوتی مانند سوت آسیا و جنجالی چون جنجال مگس بشنوم و پرتوی چون برق، و سر بردارم و در برابر خود سیاهی می بینم که بالا رود به درازی صحن خانه‏ ام و دست بپوستش کشم مانند پوست خارپشت است، و به چهره ‏ام مانند شراره آتش افکند.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: این جن خانه تو است ای ابو دجانه و آنگاه دوات و کاغذ خواست و به امام علی (ع) فرمود دعا را بنویسید، سپس دعا را گفت.

ابو دجانه گفت: نامه را گرفتم و تا کردم و به خانه آوردم و زیر سرم نهادم و شب را آسوده خوابیدم و بیدار نشدم جز از فریاد کسی که می‏گفت:ای ابو دجانه ما را با این کلمات آتش زدی تو را بحق سرورت که این نامه را از ما بردار که ما را بازگشتی به خانه ‏ات و در کنارت و در هر جا این نامه باشد نباشد.

برش ندارم تا رسول خدا (ص) اجازه دهد. از این ناله و شیون و گریه پریان که شنیدم شبم دراز گذشت و بامداد نماز صبح را با رسول خدا (ص) خواندم و آنچه آن شب از پریان شنیدم بودم‏ گزارش دادم.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: ای ابو دجانه دست از این قوم بردار بدان که مرا به راستی فرستاده آنان تا روز رستاخیز درد کشند.

فضائل حرز ابی دجانه :

این حرز از جمله معتبرترین حرزهای منقول در روایات است که برای آن فضیلت های ذیل قابل بیان است:

 • منقول بودن از شخص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله)
 • کتابت توسط امیرالمومنین (ع) به دستور پیامبر (صلی الله علیه و اله)
 • تواتر و کثرت نقل روایت این حرز در بین محدثان و کتب شیعی و سنی
 • عظمت راوی حرز (ابی دجانه انصاری)

خواص دعای حرز ابودجانه :

 • 1- دفع اجنه:

یکی از خواص حرز ابی دجانه با توجه به متن این دعا، دفع اذیت و آزار اجنه است.

حرز ابی دجانه فواید و خواصش کدام است؟

در باب فوائد حرز ابی دجانه و حرز امام جواد در اثر دور نمودن اجنه از منزل، می توان گفت کارویژه مشترکی بین این دو حرز وجود دارد. این سخن از آن جهت است که هم داشتن حرز امام جواد تاثیر دفع اذیت و آزار اجنه را در پی دارد و هم حرز ابی دجانه برای این منظور مفید می باشد.

عبارتی که در متن حرز ابی دجانه بیانگر این خاصیت (دفع اجنه) می باشد، این جمله است:

الف) «لا تقربوه و لا تفزعوه و لا تضاروه قاعدا و لا قائما و لا فی أكل و لا فی شرب و لا فی اغتسال و لا فی جبال و لا بالليل و لا بالنهار و كلما سمعتم ذكر كتابی هذا فأدبروا عنه»

ترجمه: (به او نزدیک نشوید و او را به ناله در نیاورید و به او ضرر نرسانید چه در حال نشستگی یا ایستادگی و چه در خوردن و یا نوشیدن چه در شستشو و چه در کوه ها و چه درشب و چه در روز و همین که این نوشته مرا شنیدید از او روی برگردانید)

ب) «و من شر كل عفاریت الجن (2) و الإنس»

ترجمه: (او را از شر عفریت های جن و انس پناه می دهم)

 • 2- دفع سحر و طلسم:

طبق متن روایت این حرز خاصیت دفع سحر و طلسم نیز دارد که با عبارت «و أعيذه من شر …. و ساحر و ساحره» قابل اثبات می باشد. بدین معنا که «او را پناه می دهم از شر هر مرد و زن سحر کننده ای» که بخواهد او را طلسم کند.

 • 3- باز شدن درب خیر به سوی شخص

یکی از آثار حرز ابی دجانه روی آوردن خیر و خوبی ها به شخص همراه کننده حرز است . در دعای حرز ابی دجانه عبارتی وجود دارد که بیانگر باز شدن درب خیر و خوبی به روی شخص می باشد که جمله ذیل اشاره به آن دارد:

«إلى من طرق الدار إلا طارقا یطرق بخير»

ترجمه:(این نامه (نوشته) خطاب به سوی هرکس که در می زند می باشد مگر کسی که دری به خیر می کوبد). 

 • 4- حل شدن اختلافات و جدائی ها

یکی از فوائد حرز ابی دجانه، حل منازعات و مسائلی از این دست می باشد. در دعای حرز ابی دجانه عبارتی وجود دارد که بیانگر فوائدی در خصوص دفع خشم، دفع ادعاهای دروغین و آزارهایی که باعث جدائی می گردد، می باشد. جمله ذیل اشاره به همین خاصیت دارد:

«فإن لم يكن طارقا مولعا أو داعيا مبطلا أو مؤذيا مقتصما فاتركوا حملة القرآن»

ترجمه: (پس اگر کوبندۀ در همراه خشم و قهر روی آورده یا جهت دعوت باطل کننده ای آمده یا آزاردهنده و شکننده و جدا کننده است پس کسانی را که قرآن را حمل می کنند رها کنید)

 • 5- قرار گرفتن در پناه خداوند

یکی از خاصیت های حرز ابی دجانه، قرار گرفتن شخص در پناه خدا و به تَبَع آن مصونیت وی از هر گونه بلا می باشد. در دعای حرز ابی دجانه عبارتی وجود دارد که بیانگر فوائد زیادی در خصوص قرار گرفتن شخص در پناه خداوند متعال می باشد. جملا ت ذیل اشاره به همین خاصیت دارد:

 • «اللهم احفظ يارب من علق عليه كتابي هذا»

ترجمه: (خدایا هر کس که این کتاب بر وی آویزان شده است را محفوظ بدار)

 • «أعيذه بالحي الذي لا يموت و…»

ترجمه: (و پناه می دهم او را به خدای زنده ای که نمی میرد)

 • «أعيذه بالاسم الذي حمل به عرش بلقيس إلى سليمان بن داود …»

ترجمه: (پناه می دهم او را به اسمی که تخت بلقیس را به سوی سلیمان حمل کرد)

 • «أعيذه بالاسم الذي نجا به يوسف و…»

ترجمه: (پناه می دهم او را به اسمی که یوسف را نجات بخشید)

 • «اُعيذه بالتسع آيات التي نزلت على موسى بطور سيناء»

ترجمه: (پناه می دهم به 9 آیه ای که بر موسی در کوه طور در وادی سینا نازل شد)

 • «صاحب كتابي هذا في حرز الله حيث ما كان و حيث ما توجه»

ترجمه: (دارنده این نوشته در حفاظت و حرز خداوند است هرجا که باشد و به هر چیز که متوجه باشد)

 • 6- محافظت از چیزهای بد

از دیگر خواص حرز ابی دجانه، محافظت شخص از چشمها، گوشها، زبانها، پاها، دلها، سینه ها و جان های بد؛ (چه در ظاهر چه در باطن) می باشد. عبارتی که در ذیل آمده اشاره به همین خاصیت دارد:

«و أعيذ صاحب كتابی هذا من كل عين ناظرة و آذان سامعة و ألسن ناطقة و أقدام ماشية و قلوب و اعية و صدور خاویة و أنفس كافرة و عين لازمة ظاهرة و باطنة»

ترجمه: (و پناه می دهم کسی را که این کتاب مرا همراه دارد از چشم هر بیننده ای و گوش هر شنونده ای و زبان هر گوینده ای و پای هر رونده ای و دل های پاسدار وسینه های خراب و نفوس کافر و چشم همراه؛ چه ظاهری چه باطنی)

 • 7- محافظت از بدی و خطای دیگران

از دیگر خواص حرز ابی دجانه، محفوظ ماندن شخص از بدی و خطای دیگران می باشد . عباراتی که در ذیل آمده اشاره به همین خاصیت دارد:

موید اول: «و أعيذه ممن یعمل السوء و یعمل الخطایا و یهم لها من ذكر و أنثى»

ترجمه: (او را پناه می دهم از هرکس که بد می کند وخطا می کند وبرای آن می کوشد چه مرد باشد وچه زن)

موید دوم: «و من شر من یصنع الخطيئة أو یولع بها»

ترجمه: (و از شر هر کس که خطا می سازد و یا اشتیاق به آن دارد)

 • 8- دفع گره های زندگی، چشم زخم و حیله

یکی از خاصیت های حرز ابی دجانه، گره گشایی از فرد و دفع چشم زخم و حیله می باشد. در دعای حرز ابی دجانه عبارتی وجود دارد که بیانگر این فایده می باشد که جمله ذیل اشاره به آن دارد:

«و أعيذه من شر كل عقدهم و مكرهم و سلاحهم و بریق أعينهم و حر أجسادهم»

ترجمه: (و پناه می دهم او را ازشر هر گرهی که زده اند و از مکرشان و سلاحشان و برق چشمانشان و حرارت بدن هایشان)

 • 9- دفع آزار های ماوراء الطبیعی مختلف (آزار شیاطین، اجنه و ساحران)

از دیگر خاصیت های حرز ابی دجانه، دفع آزار شیاطین و همچنین آزار ساحران و همه انواع اجنه می باشد. در دعای حرز ابی دجانه عباراتی وجود دارد که بیانگر این فایده می باشد که جملات ذیل اشاره به آن دارد:

و من شر الجن و الشياطين و التوابع و السحرة و من شر من یكون فی الجبال و الغياض و الخراب و العمران و من شر ساكن العيون أو ساكن البحار أو ساكن الطرق و أعيذه من شر الشياطين و من شر كل غول و غولة و ساحر و ساحرة و ساكن و ساكنة و تابع و تابعة و من شرهم و شر آبائهم و أمهاتهم و من شر الطيارات و أعيذه بآهيا شراهيا»

ترجمه: (و از شر جن و شیاطین و توابع و جادوگران و از شر کسانی که در کوه ها وجنگل ها و ویرانی ها و آبادی ها هستند و از شر ساکن چشمه ها و ساکن دریاها و ساکن راه ها و پناه می دهم او را از شر شیاطین و از شر هر غول و غوله و ساحر و ساحره و ساکن و ساکنه و تابع و تابعه و از شرآنها و شر پدرانشان و مادرانشان

 • 10- دفع چشم بد

عبارتی در متن دعای حرز ابی دجانه وجود دارد که بیانگر دفع چشم بد می باشد که جمله ذیل اشاره به آن دارد:

«و من شر کل عین ساحره و خاطیه و من شر الداخل و الخارج و من شر کل طارق»

ترجمه: (و ازشر هر چشم افسونگر و گناهکار و ازشرداخل و خارج و از شر هر کوبنده و از شر بادها و از شر هر عجمی و خواب و بیدار)

 • 11- دفع شر متجاوزان و ستمگران

این خاصیت با استفاده از جمله: «و من شر كل عاد و باغ» قابل استناد و اثبات است. یعنی او را پناه می دهم از شر هر شخص تجاوزگر و ستمکار.

 • 12- دفع شر بادهای بد

این خاصیت با استفاده از جمله: «و من شر الریاح» قابل استناد و اثبات است. یعنی او را از شر باد های بد پناه می دهم.

 • 13- دفع شر غریبه ها و افراد چه در خواب و چه در بیداری

این خاصیت با استفاده از جمله: «و من شر كل عجمی و نائم و یقظان» قابل استناد و اثبات است. یعنی او را از شر هر عجمی (غریبه ای) و خوابیده یا بیداری پناه می دهم.

 • 14- پناهندگی از جمیع شرور

این خاصیت با استفاده از جمله: «و أعيذه من شر ما تنظر إليه الأبصار و أضمرت عليه القلوب و أخذت عليه العهود و…» قابل استناد و اثبات است. یعنی او را از شر هرچه که دیده ها نگاه می کنند و دلها پنهان می دارند و بر آن پیمان می گیرند پناه می دهم.

 • 15- پناهندگی از امراض و بیماری ها

این خاصیت با استفاده از جمله ذیل قابل اثبات می باشد:

«و من داء یفترى لبنی آدم و بنات حواء من قبل البلغم أو الدم أو المرة السوداء و المرة الحمراء و الصفراء أو من النقصان و الزیادة و من كل داء داخل فی جلد أو لحم أو دم أو عرق أو عصب أو فی نطفة أو فی روح أو فی سمع أو فی بصر أو فی شعر أو فی بشر أو ظفر أو ظاهر أو أَوْ بَاطِنَ»

ترجمه: (و از هر مرضی که دامن گیر پسران آدم و دختران حوا می شود از سوی بلغم یا تلخی سودا یا تلخی خون یا صفرا یا کم و زیاد شدن و از هر بیماری ای که داخل در پوست یا گوشت یا خون یا رگ یا عصب می شود. یا در نطفه یا در روح یا در گوش یا در چشم یا در مو یا در بشره یا ناخن یا ظاهر یا باطن)

 

متن دعای حرز ابودجانه صغیر

بسم الله الرّحمن الرّحیم؛

هذا کتابُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ رَبِّ العَالَمینَ اِلی مَن طَرَقَ الدّارَ مِنَ العُمارِ

وَ الزُوّارِ اِلّا طارِقاٌ یَطرُقُ بِخَیرٍ اَما بَعدُ فَاِنَّ لَنا وَلَکُم فِی الحَقِّ سَعَهً

فَاِن تَکُ عاشِقاً مُولِعاً اَو فاجِراً مُقتَحِماً فَهذا کِتابُ اللهِ یَنطِقُ عَلَینا وَ

عَلَیکُم بالحَقِّ اِنُا کُنّا نَستَنسِخُ ما کُنتُم تَعملَونَ وَرُسُلُنا یکتُبُونَ ما تَمکُرُونَ

اُترُکُوا صاحِبَ کَِتابی هذا و انطَلِقوا اِلی عَبَدَهِ الاَصنامِ وَ اِلی مَن یَزعَمُ

اَنَّ مَعَ اللهِ اِلهاً اخَرَ لا اِلهَ اِلا هُوَ کُلُّ شَی ء هالَکٌ اِلا وَجهَهُ لََهُ الحُکمُ

وَ اِلَیهِ تُرجَعُونَ حم لا یُنصَرونَ حمعسق تَفرَّقَت اَعداءُ اللهِ وَ بَلَغَت

حُجَّهُ اللهِ وَ لا حَولَ وَلا قُوَّهَ اِلا بِااللهِ العلی العظیم فَسَیَکفیکَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیمُ

ترجمه :

«به نام خداوند بخشنده مهربان. این نامه ایست از فرستاده پروردگار عالمیان. به شب آینده هاى عمار و زوار جز آنکه براى نيكى آيد. اما بعد راستى براى ما و شما در درستى گشايشى است اگر عاشق شيفته ‏اى باشد و يا هرزه يورشگرى. اين كتاب خدا است كه بر ما و شما بحق گوياست. «ما آنچه را انجام مى‌داديد مى‌نوشتيم، فرستادگان ما آنچه شما حیله می کردید می نوشتند‏» صاحب اين نامه ‏ام را وانهيد و بدنبال بت پرستان برويد و آنان كه پندارند با خدا معبود ديگريست‏. «که هیچ خدایی جز او نیست و با خدا معبودى ديگر مخوان. خدايى جز او نيست. جز ذات او همه چيز نابودشونده است. فرمان از آنِ اوست. و به سوى او بازگردانيده مى‌شويد»‏ حم لا ينصرون، حمعسق، پراكنده شويد اى دشمنان خدا. من حجت خدا را به شما رساندم و نیرویی و قوه ای نیست جز به خدای والای بزرگ مرتبه. «و به زودى خداوند [شر] آنان را از تو كفايت خواهد كرد، كه او شنواى داناست»

متن دعای حرز ابودجانه کبیر :

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العربي الهاشمي المكي المدني الأبطحي الأمي صاحب التاج والهراوة والقضيب والناقة صاحب قول لا إله إلا الله إلى من طرق الدار إلا طارقا يطرق بخير أمابعد فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن لم يكن طارقا مولعا أو داعيا مبطلا أو مؤذيا مقتصما فاتركوا حملة القرآن وانطلقوا إلى عبدة الأوثان يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله ولا غالب إلا الله ولا أحد سوى الله ولا أحد مثل الله وأستفتح بالله وأتوكل على الله صاحب كتابي هذا في حرز الله حيث ماكان وحيث ماتوجه لا تقربوه ولا تفزعوه ولا تضاروه قاعدا ولا قائما ولا في أكل ولا في شرب ولا في اغتسال ولا في جبال ولا بالليل ولا بالنهار وكلما سمعتم ذكر كتابي هذا فأدبروا عنه بلا إله إلا الله غالب كل شي‏ء وهو أعلى من كل شي‏ء وهو أعز من كل شي‏ء وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌاللهم احفظ يارب من علق عليه كتابي هذا بالاسم الذي هو مكتوب على سرادق العرش أنه لا إله إلا الله الغالب الذي لا يغلبه شي‏ء ولا ينجو منه هارب وأعيذه بالحي الذي لا يموت وبالعين التي لا تنام وبالكرسي الذي لا يزول وبالعرش الذي لا يضام وأعيذه بالاسم المكتوب في التوراة والإنجيل وبالاسم الذي هو مكتوب في الزبور وبالاسم الذي هو مكتوب في الفرقان وأعيذه بالاسم الذي حمل به عرش بلقيس إلى سليمان بن داود ع قبل أن يرتد إليه طرفه وبالاسم الذي نزل به جبرئيل ع إلى محمد ص في يوم الاثنين وبالأسماء الثمانية المكتوبة في قلب الشمس وبالاسم الذي يسير به السحاب الثقال وبالاسم الذي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وبالاسم الذي تجلى الرب عزوجل لموسى بن عمران فتقطع الجبل من أصله وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً وبالاسم الذي كتب على ورق الزيتون وألقي في النار فلم يحترق وبالاسم الذي يمشي به الخضر ع على الماء فلم تبتل قدماه وبالاسم الذي نطق به عيسى ع في المهد صبيا وأبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله وأعيذه بالاسم الذي نجا به يوسف ع من الجب وبالاسم الذي نجا به يونس ع من الظلمة وبالاسم الذي فلق به البحر لموسى ع و بني إسرائيل فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وأعيذه بالتسع آيات التي نزلت على موسى بطور سيناء وأعيذ صاحب كتابي هذا من كل عين ناظرة وآذان سامعة وألسن ناطقة وأقدام ماشية وقلوب واعية وصدور خاوية وأنفس كافرة وعين لازمة ظاهرة وباطنة وأعيذه ممن يعمل السوء ويعمل الخطايا ويهم لها من ذكر وأنثى وأعيذه من شر كل عقدهم ومكرهم وسلاحهم وبريق أعينهم وحر أجسادهم ومن شر الجن والشياطين والتوابع والسحرة ومن شر من يكون في الجبال والغياض والخراب والعمران ومن شر ساكن العيون أو ساكن البحار أو ساكن الطرق وأعيذه من شر الشياطين ومن شر كل غول وغولة وساحر وساحرة وساكن وساكنة وتابع وتابعة ومن شرهم وشر آبائهم وأمهاتهم ومن شر الطيارات وأعيذه بآهيا شراهيا وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر الدياهش والأبالس ومن شر القابل والفاعل ومن شر كل عين ساحرة وخاطية ومن شر الداخل والخارج ومن شر كل طارق ومن شر كل عاد وباغ ومن شر كل عفاريت الجن والإنس ومن شر الرياح ومن شر كل عجمي ونائم ويقظان وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر ساكن الأرض ومن شر ساكن البيوت والزوايا والمزابل ومن شر من يصنع الخطيئة أو يولع بها وأعيذه من شر ماتنظر إليه الأبصار وأضمرت عليه القلوب وأخذت عليه العهود ومن شر من يولع بالفراش والمهود ومن شر من لا يقبل العزيمة ومن شر من إذا ذكر الله ذاب كما يذوب الرصاص والحديد وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر إبليس ومن شر الشياطين ومن شر من يعمل العقد ومن شر من يسكن الهواء والجبال والبحار ومن في الظلمات ومن في النور ومن شر من يسكن العيون ومن شر من يمشي في الأسواق ومن يكون مع الدواب والمواشي والوحوش ومن شر من يكون في الأرحام والآجام ومن شر من يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ويسترق السمع والبصر وأعيذ صاحب كتابي هذا من النظرة واللمحة والخطوة والكرة والنفخة وأعين الإنس و والجن المتمردة ومن شر الطائف والطارق والغاسق والواقب وأعيذه من شر كل عقد أو سحر أو استيحاش أو هم أو حزن أو فكر أو وسواس و من داء يفترى لبني آدم وبنات حواء من قبل البلغم أو الدم أو المرة السوداء والمرة الحمراء والصفراء أو من النقصان والزيادة ومن كل داء داخل في جلد أو لحم أو دم أو عرق أو عصب أو في نطفة أو في روح أو في سمع أو في بصر أو في شعر أو في بشر أو ظفر أو ظاهر أو أَوْ بَاطِنَ وأعیذه بِمَا إستعاذ بِهِ آدَمُ علیه السَّلَامُ أَبُو الْبَشَرِ وشیت وهابیل وإدریس وَ نُوحٍ وَ لُوطٍ وإبراهیم وإسماعیل وَ إِسْحَاقَ ویعقوب وَ الْأَسْباطِ وعیسى وأیوب ویوسف وَ مُوسى وَ هارُونَ وداوودوسلیمان وزکریا ویحیى وَ هُودٍ وشعیب وإلیاس وَ صَالِحِ والیسع وَ لُقْمَانَ وَ ذُو الکفل وَ ذُو القرنین وَ طالُوتَ وعزیر وعزرائیل والخضرعلیهم السَّلَامَ وَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ علیه وَ آلِهِ أجمعین وکل ملک مُقَرَّبُ ونبی مُرْسَلُ ألاما تباعدتم وَ تَفَرَّقْتُمْ وتنحیتم عَمَّنْ عَلَّقَ علیه کتابی هَذَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم الجلیل الجمیل الْمُحْسِنُ الْفَعَّالِ لِمَا یرید وأعیذه بِاللَّهِ وَ بِمَا أستنار بِهِ الشَّمْسِ. وَ أَضَاءَ بِهِ الْقَمَرُ وَ هُوَ مکتوب تَحْتَ الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ أجمعین فسیکفیکهم اللَّهِ وَ هُوَ السمیع العلیم نَفَذَتْ حُجَّهُ اللَّه وظهرسلطان اللَّهُ وَ تَفَرَّقَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وبقی وَجْهُ اللَّهِ وَ أَنْتَ یاصاحب کتابی هَذَا فی حرزالله….وکنف اللَّهُ وَ جِوَارِ اللَّهُ وَ أَمَانِ اللَّهِ اللَّهُ جارک وولیک وحاذرک اللَّهِ ماشاء اللَّهِ کان وَ مَا لَمْ یشأ لَمْ یکن أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى کل شی قدیر وَأَنْ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بکل شی عِلْماً وَ أَحْصَى کل شی عَدَداً وَ أَحَاطَ بالبریه خیرا إِنَّ اللَّهَ وملائکته یصلون عَلَى النبی یاأیهاالذین أَمِنُوا صَلُّوا علیه وَ سَلِّمُوا تسلیما اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ خَتَمْتَ هَذَا الکتاب بِخَاتَمِ اللَّهُ الذی خَتَمَ بِهِ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ خَاتَمِ اللَّهِ المنیع وَ خَاتَمِ سلیمان بْنِ داوود وَ خَاتَمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ علیه وَ آلِهِ أجمعین أَلَا أَنْ أولیاء اللَّهِ لا خَوْفُ علیهم وَلَّاهُمْ یحزنون و کل ملک مُقَرَّبُ أونبی مُرْسَلُ بِاللَّهِ الذی لَا إِلَهَ إلاهو رَبِّ الْعَرْشِ العظیم وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إلابالله العلی العظیم وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطیبین الطاهرین» 

ترجمه :

«سپاس شایسته خداوندی است که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنی را قرار داد. سپس کسانی که نا سپاسی پروردگارشان را کردند منحرف شدند. این نوشته ای است از جانب حضرت محمد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که عربی و هاشمی و اهل مکه و مدینه و بطحاء و ام القری می باشد دارای تاج و هَراوه و قضیب و ناقه می باشد. صاحب سخن لااله الاالله به سوی هرکس که در می زند می باشد مگر کسی که دری بخیر می کوبد. اما بعد پس همانا برای ما وشما دربارۀ حق وسعتی هست. پس اگر کوبنده درهمراه خشم و قهر روی آورده یا جهت دعوت باطل کننده ای آمده یا آزاردهنده و شکننده و جدا کننده است .پس کسانی را که قرآن را حمل می کنند رها کنید و به سوی بت پرستان روانه گردید. بر سر شما شعله های آتش بدون دود و سیم گداخته ریخته می شود که دیگر یاری نمی شوید. بسم الله وبالله و من الله و الی الله و غالبی جز خداوند وجود ندارد. و احدی سوای خدا واحدی مثل او نیست. به سبب خداوند باز می کنم و برخداوند توکل می نمایم. صاحب این نوشته هر کجا باشد و به هر سو رو کند در حرز خداست. پس به او نزدیک می شوید و او را به ناله در نیاورید. و به او ضرر نرسانید چه در حال نشستگی یا ایستادگی و چه در خوردن و یا نوشیدن چه در شستشو و چه در بین اسباب و اساس چه درشب و چه در روز. و همین که این نوشته مرا شنیدید از او روی برگردانید. به لااله الاالله که چیره بر همه چیز است. و او برتر ازهمه چیز است و او عزیزتر از همه چیز است و او بر همه چیز تواناست. خداوندا هرکس را که این نوشته بر او آویخته است حفظ کن به اسمی که آن برسرا پرده عرش نوشته شده است. که همانا مورد پرستشی جز الله نیست که بر او هیچ چیز چیره نمی شود و گریزنده ای از چنگ او رهائی نمی یابد. و او را پناه می دهم به زنده ای که هرگز نمی میرد. و به چشمی که هرگز نمی خوابد و به آن کرسی که هرگز زوال ندارد. و به عرشی که کاستگی ندارد. و او را پناه می دهم به نامی که در تورات و انجیل نوشته شده است. و به نامی که در زبور مکتوب است. و به نامی که در فرقان نوشته شده است. و اورا پناه می دهم به نامی که تخت بلقیس به سوی سلیمان بن داود قبل از اینکه چشمش به هم بخورد برده شد. و به نامی که به سبب آن جبرئیل (علیه السلام) بر حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در روز دوشنبه فرود آمد. و به نام های هشت گانه ای که در دل خورشید نوشته شده است. و به نامی که ابرهای سنگین به سبب او سیر می کنند. و به نامی که رعد به حمد خدا و فرشتگان از ترس او تسبیح می کنند. و به نامی که پروردگار عزیز و جلیل برای موسی بن عمران تجلی کرد و کوه از ریشه پاره پاره شد و حضرت موسی بیهوش افتاد. و به نامی که روی برگ زیتون نوشته شده و در آتش افکنده گشت و نسوخت. و به نامی که خضر به سبب آن روی آب راه می رفت و پاهایش تر نمی شد. و به نامی که عیسی (علیه السلام) درگهواره درحال کودکی سخن گفت وکور مادر زاد و پیس شفا داد وبه اذن خدا مرده زنده کرد. و پناه می دهم او را به نامی که یوسف (علیه السلام) به واسطه آن از چاه نجات یافت. وبه نامی که یونس به سبب آن از تاریکی رها شد. و به نامی که دریا به سبب آن برای موسی (علیه السلام) وبنی اسرائیل شکافته شد و هر بخشی از دریا مانند کوه بزرگی نمایان بود. و پناه می دهم او را به 9 نشانه ای که بر حضرت موسی ( علیه السلام) در طور سینا فرود آمد. و پناه می دهم کسی را که این کتاب مرا همراه دارد از چشم هر بیننده ای و گوش هر شنونده ای و زبان هر گوینده ای و پای هر رونده ای ودلهای پاسدار و سینه های خراب و نفوس کافر و چشم همراه؛ چه ظاهری چه باطنی و او را پناه می دهم از هرکس که بد می کند و خطا می کند و برای آن می کوشد؛ چه مرد باشد و چه زن. وپناه میدهم او را از شر هر گرهی که زده اند و از مکرشان و سلاحشان و برق چشمانشان و حرارت بدنهایشان و از شر جن و شیاطین و توابع و جادوگران. و از شرکسانی که در کوهها و جنگلها و ویرانی ها و آبادی ها هستند. و از شر ساکن چشمه ها وساکن دریاها و ساکن راهها. و پناه می دهم او را از شر شیاطین و از شر هر غول وغوله و ساحر و ساحره وساکن و ساکنه و تابع و تابعه. و از شر آنها و شر پدرانشان و مادرانشان و از شر پرواز کنندگان و پناه میدهم او را بزنده پاینده. و پناه میدهم دارنده این نوشته ام را از شر سرگردانان و به اشتباه اندازندگان و از شرپذیرنده و انجام دهنده و از شر هر چشم افسونگر و گناهکار و ازشر داخل و خارج و از شر هر کوبنده و از شر هر متجاوز و ستمگر و از شر دیوهای جن و انس و از شر بادها و از شر هر عجمی و خواب و بیدار. و پناه می دهم دارنده این نوشته ام را از شر ساکن زمین و از شر ساکن خانه ها وکنارگوشه ها و مزبله ها. و از شر هر کس که خطا میسازد. ویا اشتیاق به آن دارد. و پناه میدهم او را از شر هر چه که دیده ها نگاه می کنند و دلها پنهان می دارند و بر آن پیمان می گیرند و از شر کسی که آزمند فرش و گهواره است. و از شر اموری که عزیمه پذیر نیست. و از شر آنچه که چون یاد خدا برده می شود مانند سرب وآهن ذوب می شود. و پناه می دهم دارنده این نوشته ام را از شر ابلیس و شر شیاطین و از شر هرکس که گره ها را درست می کند. و از شر کسانی که در هوا و کوهها و دریاها ساکنند. و کسانی که در تاریکی ها و روشنی هستند. و از شر کسانی که در چشمها جا گزیده اند. و از شر کسانی که در بازارها راه می روند. و کسانی که با جنبندگان و راه رونده ها و وحشی ها می باشند. و از شر کسانی که در رحمها و در نیستانها هستند. و از شر کسانی که در سینه های مردم وسوسه می کنند و چشم وگوش می دزدند. و پناهنده می کنم کسی را که این نوشته مرا دارا می باشد از نگاه و چشم زدن و گام و تکرار و دمیدن و چشمان جن و انسِ سرکش و از شر دور زننده و در زننده و تاریک کننده و وقت وارد شونده. و او را پناه می دهم از شر هر عقد و سحر یا وحشت زدگی یا اندوه یا غصه یا حزن یا فکر یا وسواس. و از هر مرضی که دامن گیر پسران آدم و دختران حوا می شود از سوی بلغم یا تلخی سودا یا تلخی خون یا صفرا یا کم و زیاد شدن و از هر بیماری ای که داخل در پوست یا گوشت یا خون یا رگ یا عصب می شود. یا در نطفه یا در روح یا در گوش یا در چشم یا در مو یا در بشره یا ناخن یا ظاهر یا باطن. و پناه می دهم او را به اموری که پناه برد به آنها حضرت آدم ابوالبشر (علیه السلام) و شیث و هابیل و ادریس و نوح و لوط و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یوسف و موسی و هارون و داوود و سلیمان و زکریا ویحیی و هود و شعیب و الیاس و صالح و الیسع و لقمان و ذوالکفل و ذوالنون و طالوت و عُزیر و عزرائیل و خضر (علیهم السلام) و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله اجمعین). و هر فرشته مقربی و هر پیامبر مرسلی مگر اینکه یکدیگر را دور کنید. و متفرق کنید و زایل شوید از کسی که این نوشته من بر او آویزان شده است. به نام خداوند بخشنده مهربان جلیل جمیل محسن که هرچه را بخواهد کاملا انجام می دهد. و پناه می دهم او را به خدا و به آنچه خورشید از آن نورگرفته و ماه از آن پرتو یافته و آن زیر عرش نوشته شده لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ. پس به زودی خداوند کفایت تو را از آنها می کند. حجت خدا نافذ شد و پادشاهی خدا آشکار گردید. و دشمنان خدا پراکنده شدند و وجه الله باقی ماند و تو ای دارنده این نوشته من در حرز خدا و ناحیه و پیرامون و امان خداوندی خدا همسایه و ولی و پرهیز دهنده توست. هر چه را خدا بخواهد میشود و آنچه را نخواهد نمی شود. و همانا خداوند بر هر چیزی تواناست و خداوند از روی علم همه چیز را در نور دیده است و عدد هر چیزی را به شماره دارد و به طور کامل بر خلق و آگاه محیط است. همانا خداوند و فرشتگانش درود بر پیامبر می فرستند پس ای گروه مؤمنان درود بر او بفرستید و کاملا تسلیم باشید. مُهر کردم این نوشته را به مُهر کسی که تمام جوانب آسمانها وزمین به مُهر او ممهور شده است خاتم خداوند منیع و خاتم سلیمان بن داوود وخاتم محمّد (صلی الله علیه وآله اجمعین). آگاه باشید همانا دوستان خدا هیچ ترسی بر آنها نیست و هرگز اندوهگین نمی شوند. همچنین است هر ملک مقربی و هر پیامبر مرسلی به خدائی که خدائی نیست جز او که پروردگار عرش بزرگ است»

آداب استفاده کردن از حرز ابودجانه :

 1.  توسط فرد با تقوا
 2.  با وضو رو به قبله
 3. رو به قبله بودن و وضو داشتن در موقع نگارش حرز
 4. پاک بودن لباس و بدن هنگام نگارش دعانکته: در باب شرایط نوشتن حرز ابی دجانه ”ساعت نوشتن حرز ابی دجانه” و یا “زمان نوشتن حرز ابی دجانه” در هیچ روایتی نیامده است. و مطالب ذکر شده تماما طبق روایت می باشد مجموعه حرز آنلاین مسئولیتی در قبال مطالب ذکر شده ندارد

آداب استفاده از حرز ابی دجانه:

 • 1- گذاشتن وسط خانه و در جایی از منزل که بی احترامی به آن نشود.
 • 2- گذاشتن زیر بالشت شخص در موقع خواب.
 • 3- رعایت احترام قلبی و داشتن اعتقاد نسبت به تاثیرات حرز در دفع اذیت و آزار اجنه.
 • 4- رعایت تقوای الهی در جهت همسو شدن با صاحب حرز و تاثیر بیشتر آن.
 • 5- لمس متن حرز تنها با داشتن وضو
 • 6- همراه داشتن در دستشویی اشکالی ندارد (به شرط عدم قصد بی احترامی).

منابع حرز ابی دجانه:

سند حرز ابی دجانه به حدی در منابع مختلف و متعددی قابل اثبات است که سندیت حرز ابی دجانه فاقد هرگونه خدشه بوده و همین امر نشان از صحت حرز ابی دجانه و روایت آن است. متن و روایت حرز ابی دجانه در مفاتیح الجنان البته موجود نیست بلکه درکتب دیگر قابل استناد است که در ذیل آدرس آن بیان می شود.

 1. سفینه البحار، ج۳ ص۲۳
 2. بحارالأنوار، ج ۶۰ ص۱۲۵
 3. المصباح، کفعمی، ص۲۲۹
 4. الكافي؛ ج‏۸ ص۳۱۸
 5. بحار الأنوار، ج‏۹۱، ص۲۲۴