449f43cf-3da2-4422-bb12-2566cb5b8b05

سوره قرآن

ختم قرآن و اثرات شگفت انگیز آن

/%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86

ختم قرآن و اثرات شگفت انگیز آنختم قرآن یکی از پر فضیلت تزین اعمال است.  در دین مبین اسلام همواره به قرآن خواندن تاکیید بسیار زیادی شده است. این کتاب مقدس دارای مفاهیم انسانی والایی است و به مردم شیوه درست زندگی کردن را می‌آموزد. همچنین قصه‌ها و مثال‌هایی که خداوند بلندمرتبه دراین کتاب آسمانی آورده است به ما کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر درک کنیم.