449f43cf-3da2-4422-bb12-2566cb5b8b05

سوره الناس

چشم زخم یا چشم نظر چیست؟ از لحاظ دینی و علمی | راه درمان و پیشگیری

/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85

چشم زخم یکی از باورهای رایج در بسیاری از فرهنگ‌ها سراسر جهان است. این عقیده به نیرویی اشاره دارد که گفته می‌شود به طور معمول با نگاه حسودانه یا آرزومند نسبت به دیگر افراد منتقل می‌شود. در این مقاله به بررسی این باور، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آن و نیز شیوه‌های مردم مختلف برای مقابله با چشم زخم خواهیم پرداخت.