449f43cf-3da2-4422-bb12-2566cb5b8b05

طریقه خواندن نماز حرز امام جواد علیه السلام

طریقه خواندن صحیح نماز حرز امام جواد (ع) نکات و سوالات بسیار مهم ( همه چی در مورد نماز حرز امام جواد(ع) به طور کامل)

/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B9

این نماز برای حرز کبیر امام جواد (ع) است. زمانی که خواستید برای اولین بار از حرز کبیر استفاده کنید، بایستی دو نماز دو رکعتی (مجموعا 4 رکعت) را به جا آورید. این دو رکعت مانند نماز صبح هستند اما در هر رکعت باید به ترتیب سوره ها و آیات زیر خوانده شود: در هر رکعت بعد از سوره حمد،هفت مرتبه «آیه الکرسی»هفت‌ مرتبه ‌آیه18 سوره‌ آل‌عمران معروف ‌به‌ «شهدالله»هفت مرتبه سوره شمسهفت مرتبه سوره لیلو هفت مرتبه سوره توحید را بخوانید.