449f43cf-3da2-4422-bb12-2566cb5b8b05

درو نقاهت حرز

علت پریشانی و حال بد بعد از بستن حرز امام جواد(ع)

/recovering

​​​​چرا بعضی از افراد بعد استفاده از حرز امام جواد(ع) حالاتی مثل پریشانی ، تب ، بی حوصلگی ، سردرد و بدن درد را تجربه می کنند؟!