449f43cf-3da2-4422-bb12-2566cb5b8b05

جوشن کبیر فارسی

دعای جوشن کبیر چیست؟ + متن دعا، آداب ، خواص و فضیلت دعا همراه با فایل صوتی و تصویری جوشن کبیر

/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1

دعای جوشن کبیر در یکی از غزوات صدر اسلام از جانب جبرئیل برای پیامبر اسلام آورده شده است. این‌ دعا صد بند دارد و هر بند حاوی‌ ده‌ اسم از اسمای‌ خداست‌، به‌ جز بند 55 که‌ یازده‌ اسم‌ باریتعالی در آن‌ آمده‌ است‌؛ بنابراین‌، در مجموع‌، این‌ دعا حاوی‌ هزار و یک‌ اسم‌ خدای‌ متعال‌ است. در مطلب زیر به بررسی آثار هر فراز این دعا پرداخته ایم.​​​​